Czarna Jedynka

1 Warszawska Drużyna Harcerska im. Romualda Traugutta „Czarna Jedynka” – jedna z najstarszych polskich drużyn harcerskich założona w 1911 roku w VI Gimnazjum, a potem Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie. W 1920 roku wszyscy harcerze Czarnej Jedynki wstąpili do wojska by walczyć w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie okupacji niemieckiej harcerze z Czarnej Jedynki walczyli w Szarych Szeregach, do jawnej pracy wrócili w 1945 roku. Drużyna została rozwiązana w 1949 roku, ponieważ groziło jej wcielenie do Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej. Została reaktywowana w 1957 roku. Jednym z instruktorów drużyny był Antoni Macierewicz. Była ona przeciwieństwem dla „walterowców”. Wychowanków Czarnej Jedynki cechował zdecydowany antykomunizm oraz niechęć do rewizjonizmu.

« Powrót do Leksykonu