Międzynarodówka

Międzynarodówka – organizacja międzynarodowa skupiająca partie polityczne o podobnej orientacji ideologicznej. Pierwsze międzynarodówki były tworzone w XIX wieku przez organizacje socjalistyczne. Jest to też tytuł najbardziej znanej socjalistycznej pieśni, której rosyjska wersja była w latach 1918-1922 hymnem sowieckiej Rosji i w latach 1922-1944 hymnem ZSRS.

« Powrót do Leksykonu