WSW

Wojskowa Służba Wewnętrzna (WSW) – instytucja kontrwywiadu wojskowego, Utworzona 10 stycznia 1957 roku, w miejsce zlikwidowanego GZI. Podległa MON, była organem ścigania. Zadaniem WSW było ściganie szpiegostwa przeciwko LWP i przemysłowi zbrojeniowemu, a także zwalczanie dywersji politycznej, zapobieganie tworzenia nielegalnych związków wewnątrz LWP, zwalczanie przestępczości pospolitej wśród żołnierzy, utrzymywanie dyscypliny wojskowej, werbowanie obcokrajowców w tym dyplomatów, mogących mieć informacje ważne dla PRL. Formalnie została zlikwidowana tuż po transformacji ustrojowej, jej następczynią było WSI.

« Powrót do Leksykonu