Miejskie Teatry Dramatyczne

Miejskie Teatry Dramatyczne (MTD) – pierwsza organizacja teatralna po II wojnie światowej w Warszawie.

Została założona 7 lipca 1945 z inicjatywy Jana Mrozińskiego. Siedziba Miejskich Teatrów Dramatycznych znajdowała się w gmachu Teatru Powszechnego przy ulicy Zamoyskiego 20. Swoją działalność zakończyła w 1945 roku.

« Powrót do Leksykonu