Milsko

Milsko – historyczna kraina znajdująca się nad górną Sprewą, z głównym miastem Budziszynem (centrum krainy). W X wieku te tereny zostały podbite przez Niemców i rywalizowały o nie zarówno Niemcy, jak i Polacy. Przez moment należały do Polski na początki XI wieku n.e. Następnie przechodziły między Niemcy i Czechy.

« Powrót do Leksykonu