Milewski Mirosław

Mirosław Milewski – ur. 1 maja 1928 r.w Lipsku nad Biebrzą, zm. 23 lutego 2008 r. w Warszawie, polski działacz komunistyczny, generał dywizji SB, członek Biura Politycznego i sekretarz Komitetu Centralnego PZPR. Pracę w bezpiece rozpoczął w 1944 roku, w wieku 16 lat. Do 1958 roku służył w powiatowych i wojewódzkich ogniwach aparatu bezpieczeństwa. Od początku lat 60. pracował w MSW, początkowo w Wojewódzkim Urzędzie w Białymstoku. W latach 1962–1971 był wicedyrektorem i dyrektorem Departamentu I MSW, od 1971 wiceministrem spraw wewnętrznych. W latach 1980–1981 minister spraw wewnętrznych PRL. Do połowy lat 80. zaliczany był do bliskich współpracowników gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

Jego nazwisko pojawia się w kontekście zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki oraz Grzegorza Przemyka, a także wprowadzenia stanu wojennego i afery Żelazo. W 1985 roku, w związku z aferą Żelazo, został usunięty ze wszystkich stanowisk w partii i państwie, a następnie przeniesiony na emeryturę. W 1990 na krótko aresztowany.

« Powrót do Leksykonu