Mosina

Mosina – miasto w województwie wielkopolskim. Nazwa Mosina została użyta po raz pierwszy w 1298. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1302. W latach 1793–1918 w zaborze pruskim,  w latach 1807–1815 w Księstwie Warszawskim. W XIX w. nastąpił rozwój gospodarczy, zwłaszcza przemysłu ceramicznego. W drugiej połowie XIX wieku utworzono połączenie kolejowe z miastem. W latach 1918-1919 liczny udział mieszkańców w powstaniu wielkopolskim.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz