Obelisk

Obelisk (łac. obeliscus – słup) – rodzaj pomnika w formie wysokiego słupa z zazwyczaj czworoboczną podstawą.

Obeliski charakteryzują się tym, że są wykonane z jednego kawałka skały. Często przyjmują formę ostrosłupa u wierzchołka. Są kojarzone głónie z architekturą dawnego Rzymu.

« Powrót do Leksykonu