Posąg

Posąg – rzeźba przedstawiająca pełną figurę ludzką, ale także zwierzę. Posągi ustawia się zazwyczaj na postumencie.

« Powrót do Leksykonu