Obóz Wielkiej Polski

Obóz Wielkiej Polski (OWP) – organizacja polityczna Obozu Narodowego, powstała z inicjatywy Romana Dmowskiego. Organizacja została powołana 4 grudnia 1926 roku w Poznaniu, podczas inauguracyjnego zjazdu. Celem Obozu Wielkiej Polski było zjednoczenie prawicowych przeciwników sanacji i oddziaływanie na społeczeństwo w duchu idei narodowej. Miała to być struktura ponadpartyjna, nie angażująca się w spory polityczne ale formująca przyszłą elitę polskiego ruchu narodowego i przygotowująca się do przejęcia przez nią władzy w państwie.

Charakteryzowała się zdyscyplinowanymi hierarchicznymi strukturami, największe wpływy posiadała w Wielkopolsce, Pomorzu, Śląsku, Warszawie oraz miastach uniwersyteckich. Z czasem Obóz Wielkiej Polski stał się najsilniejszym ruchem w Polsce, liczył od 200 – 300 tysięcy członków. Władze sanacyjne, widząc realne zagrożenie ze strony Obozu Wielkiej Polski, rozpoczęły represje wobec członków. Ostatecznie, 28 marca 1933 , Obóz Wielkiej Polski rozwiązany został w całym kraju.

Posłuchaj hymnu Obozu Wielkiej Polski – „Hymn Młodych”.

« Powrót do Leksykonu