Klub Krokodyla

Klub Krokodyla – jest to nieoficjalna grupa posłów Parlamentu Europejskiego, której celem jest intensyfikacja integracji na kontynencie europejskim by finalnie utworzyć federację państw z silną władzą centralną.

Klub Krokodyla założono 9 lipca 1980 roku, tuż po pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego, a kierował nim Altiero Spinelli. Nazwa powstała od restauracji „Krokodyl”, w której to włoski komunista i ojciec Unii Europejskiej spotkał się z posłami różnych frakcji. Pomimo śmierci Spinellego (1986 rok), członkowie Parlamentu Europejskiego powołali specjalny komitet, który ma prowadzić oficjalnie prace Klubu Krokodyla.

W 2010 r. przy Parlamencie Europejskim powstała działająca pod kierownictwem lewicowych aktywistów Daniela Cohn-Bendita i Joschki Fischera, jak i przy udziale m.in. polskich posłanek Róży Thun i Danuty Hübner, tzw. Grupa Spinelli. Jest to najaktywniejsza z organizacji prowadzących lobbing i propagandę na rzecz całkowitej politycznej integracji Unii.

« Powrót do Leksykonu