Partia KORWiN

KORWiN – polska konserwatywno-liberalna i eurosceptyczna partia polityczna założona w 2015 roku przez część działaczy Kongresu Nowej Prawicy skupionych wokół Janusza Korwin-Mikkego. Do 2016 działała pod nazwą KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja. Od 8 października 2016 działa pod nazwą partia Wolność.

Partia postuluje: wprowadzenie systemu prezydenckiego, uchwalenie nowej konstytucji oraz redukcji roli Sejmu; zlikwidowanie podatków dochodowych PIT i CIT oraz podatku od spadków i darowizn, a także zniesienie obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych przy jednoczesnym respektowaniu nabytych uprawnień; zwiększenie wydatków na obronność oraz przywrócenie kary śmierci. W wyborach parlamentarnych 2015 partia zdobyła 4,76% poparcia (próg 5%) i nie dostała się do Sejmu.

« Powrót do Leksykonu