Patent

Patent (łac. patens – otwarty, dostępny) – rodzaj praw, jakie przysługują wynalazcy dzieła na pewien okres czasu. Otrzymanie patentu i jego stosowanie jest regulowane szeregiem przepisów prawa.

« Powrót do Leksykonu