Pogaństwo

Pogaństwo – pojęcie używane przez chrześcijan względem innych religii niechrześcijańskich. Od XII wieku w średniowiecznej Polsce termin ten miał obraźliwe znaczenie, jest odpowiednikiem islamskiego giaura oraz żydowskiego goja.

« Powrót do Leksykonu