Polska Armia Powstania

Polska Armia Powstania, inne nazwy: Polska Armia Powstańcza, Rząd Demokratycznej Polski, Polska Armia Podziemna (w latach 1944-1945), Polska Armia Ludowa, Polska Armia Podziemna – Grunwald – polska wojskowa organizacja konspiracyjna działająca na Pomorzu prawdopodobnie w latach 1940-1947.

Podczas okupacji niemieckiej, w czasie II wojny światowej była jedną z największych organizacji konspiracyjnych na Pomorzu. Organizacja nie chciała się podporządkować Armii Krajowej. Część struktur i oddziałów partyzanckich przeszła do AK samowolnie. Komenda zgodnie z rozkazem dowództwa Okręgu Pomorskiego AK z 1944 roku została potępiona za kolaborację z Niemcami i z tego powodu wydano rozkaz likwidacji tej organizacji. Nieliczne ogniwa organizacji przetrwały do końca wojny. W styczniu 1945 roku ich przedstawiciele podpisali porozumienie o włączeniu Polskiej Armii Powstania do Polskiej Armii Ludowej. Po wyzwoleniu Pomorza organizacja istniała jeszcze do 1947 roku, ale nie prowadziła szerszej działalności.

« Powrót do Leksykonu