Polska Partia Socjalistyczna – dawna Frakcja Rewolucyjna

Polska Partia Socjalistyczna – dawna Frakcja Rewolucyjna – polska lewicowa partia polityczna o nastawieniu prosanacyjnym.

Utworzona została 17 października 1928 przez grupę działaczy PPS, a swoją nazwą miała nawiązywać do Polskiej Partii Socjalistycznej – Frakcji Rewolucyjnej. Jej liderem został Rajmund Jaworowski. PPS-dFR działała głównie w województwie warszawskim oraz lwowskim. W strefie wpływów partii znajdowała się Centralne Zrzeszenie Klasowych Związków Zawodowych. W czasie agresji niemieckiej we wrześniu 1939 roku, przestała istnieć. Część członków PPS d. Frakcji Rewolucyjnej, w czasie okupacji hitlerowskiej w Polsce, weszła w skład PPS-WRN.

« Powrót do Leksykonu