Polskie Stronnictwo Ludowe Lewica

Polskie Stronnictwo Ludowe Lewica – stronnictwo polityczne o charakterze ludowym.

Założone zostało 5 kwietnia 1914 przez Jana Stapińskiego. Było to ugrupowanie o wpływach raczej lokalnych, nie wykraczających poza granice Galicji, o radykalnym społecznie programie politycznym. Postulowali: szybkie przeprowadzenie reformy rolnej w drodze ustawy, szybkie przeprowadzenie reformy rolnej w drodze ustawy, upaństwowienie lasów, zorganizowanie handlu na zasadach spółdzielczych, państwową własność środków produkcji w przemyśle, ścisłą kontrole państwowa nad bankami, antyklerykalizm, formę rządu: wolna, niepodległa, ludowa Rzeczpospolita Polska oparta na woli ludu, nieprzychylne stanowisko wobec mniejszości żydowskiej (dalekie jednak od antysemityzmu), przychylne wobec mniejszości słowiańskich, w stosunkach międzynarodowych zgadzano się z federacyjną koncepcją Józefa Piłsudskiego oraz współpracę z socjalistami.

« Powrót do Leksykonu