PPS

Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – polska partia polityczna o charakterze niepodległościowym, socjalistycznym i pracowniczym, klasyfikowana w grupie partii lewicowych. Założona w listopadzie 1892 roku podczas tzw. zjazdu paryskiego jako Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich, jedna z najważniejszych w Polsce sił politycznych aż do 1948 roku. Po rewolucji 1905 roku w Królestwie Polskim, PPS podzielił się na dwie frakcje PPS Frakcja Rewolucyjna Józefa Piłsudskiego i PPS-Lewica. I to właśnie PPS Frakcja Rewolucyjna była kontynuatorem tradycji partii i od 1909 roku powróciła do nazwy PPS.

W czasach PRL jako samodzielna partia działała jedynie na emigracji. W 1990 roku PPS krajowa (reaktywowana w 1987 roku) i emigracyjna odbyły XXV Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej jako kontynuację działań przedwojennej i emigracyjnej PPS. Po 1989 roku PPS kilkakrotnie miała własną niewielką reprezentację w parlamencie, jednak ma nikłe poparcie społeczne.

« Powrót do Leksykonu