Polska Poczta Telegraf i Telefon

Polska Poczta Telegraf i Telefon – przedsiębiorstwo państwowe, utworzone w 1928 roku. W 1987 roku przekształcone w państwową jednostkę organizacyjną. Jego zadaniem była eksploatacja wszystkich urządzeń pocztowych, telegraficznych i telekomunikacyjnych. 4 grudnia 1991 roku, zarządzeniem Ministra Łączności, w miejsce państwowej jednostki organizacyjnej Polska Poczta, Telegraf i Telefon powołano dwa oddzielne podmioty gospodarcze: państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska oraz spółkę akcyjną Skarbu Państwa Telekomunikacja Polska.

« Powrót do Leksykonu