Poczta Polska

Poczta Polska – jednoosobowa spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych, bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej oraz usług logistycznych. Założycielem i jedynym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw łączności – Ministra Administracji i Cyfryzacji. W 2012 roku kontrola NIK wykazała, że organizacja pracy placówek pocztowych nie jest dostosowana do potrzeb konsumentów jej usług. Poczta w niewystarczającym stopniu wdrażała strategiczny program restrukturyzacji, na którego zakup wydała łącznie 8 mln zł, a efekty wdrożenia nie były weryfikowane. Poczta wydała także 13 mln zł na system informatyczny, który nie działał.

« Powrót do Leksykonu