Polski plan rozbrojenia moralnego

Polski plan rozbrojenia moralnego – projekt zaproponowany przez stronę polską na konferencji rozbrojeniowej w Genewie.

Został on zgłoszony po raz pierwszy przez ministra Augusta Zalewskiego na forum Ligi Narodów w maju 1931 roku. Dotyczył on sposobów budowania zaufania między narodami i wychowania dla pokoju. Zaproponowano m.in. powołanie międzynarodowego sądu dyscyplinarnego dla dziennikarzy, badającego wszelkie wykroczenia w tej dziedzinie. Projekt zakładał również wprowadzenie do ustawodawstwa karnego państw sygnatariuszy kary więzienia za publiczne podburzanie do wojny, zachęcanie do łamania praw międzynarodowych. Inna część memorandum zajmowała się problemami wychowania młodzieży, zadaniami szkół wszystkich szczebli, treścią podręczników szkolnych itp. Projekt został życzliwie przyjęty przez Ligę Narodów, została uzgodniona wspólna wersja konwencji w listopadzie 1933 roku, jednak konferencja rozbrojeniowa w Genewie, która w tym czasie znajdowała się w kryzysie, nie zdołała jej uchwalić.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz