Powstanie warszawskie

Powstanie warszawskie – rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji Burza, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Walki trwały 63 dni, powstanie zakończyło się 3 października 1944 roku całkowitą klęską i zrównaniem Warszawy z ziemią.

Zobacz więcej na temat Powstania warszawskiego.

« Powrót do Leksykonu