Powstanie wielkopolskie

Powstanie wielkopolskie - Śmierć Franciszka RatajczakaPowstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej trwało na przełomie lat 1918-1919. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej umacniającej swoją niepodległość. Wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Paderewskiego. 27 grudnia swoją paradę wojskową urządzili Niemcy, doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez POWZB. Powstańcy w krótkim czasie opanowali prawie całą Prowincję Poznańską. Powstanie zakończyło się zwycięsko dla Polaków, 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze.

Zobacz więcej na temat Powstania wielkopolskiego.

« Powrót do Leksykonu