Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowePowstanie listopadowe – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń). Po polskiej stronie ok. 150 000 walczących, zginęło ok. 40 000. Po powstaniu nastąpiły liczne represje społeczne i gospodarcze, około 11 tysięcy osób opuściło kraj udając się na tzw. Wielką Emigrację.

Zobacz więcej: Powstanie listopadowe.

« Powrót do Leksykonu