Prasa

Prasa (łac. presso – tłoczyć) – w terminologi mediów oznacza to dzienniki, pisma, tygodniki, itd. itp. wydawnictwa, które można uznać za środki masowego przekazu.

Prasa ma charakter informacyjny. Pojęcie pochodzi od nazwy maszyny drukarskiej i sposobu powstawania wydawnictw (odciskanie znaków na materiale – papierze). Za prasę uznaje się tytuły wydawane co najmniej raz w roku i posiadające własny tytuł, jak i numer.

« Powrót do Leksykonu