Prossob

Prossob – firma, która w 2003 roku otrzymała od Agencji Rynku Rolnego zlecenie przechowania łącznie około 30 tysięcy ton zbóż w charakterze rezerwy państwowej. Właściciel firmy miał wykorzystać należące do ARR zboże jako zabezpieczenie dla swoich kredytów w BGŻ i innego banku komercyjnego na łączną kwotę 17 mln złotych. Zboże należące do ARR miało wartość 15 mln złotych. Firmie Prossob płacono też za magazynowanie zboża, którego nie było. Sprawa ta określana jest jako afera zbożowa z 2003 roku.

« Powrót do Leksykonu