Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego – przedsiębiorstwo państwowe powstałe w czerwcu 1990 roku w celu realizowania interwencyjnej polityki państwa. Od 1 maja 2004 roku jest akredytowaną agencją płatniczą Unii Europejskiej i działa zgodnie z jej prawodawstwem. Zajmuje się realizowaniem niektórych zadań Wspólnej Polityki Rolnej m.in.: promocją, dopłatą państwa do spożycia produktów mlecznych, monitorowaniem rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, dopłatami do prywatnego magazynowania produktów, gromadzeniem i administracją danych na temat rynków rolnych i spożywczych.

« Powrót do Leksykonu