Rada Nieustająca

Rada Nieustająca – najwyższy organ władzy rządowo-administracyjnej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, który został powołany pod wpływem Katarzyny II przez Sejm Rozbiorowy w 1775 roku. Większość członków Rady Nieustającej była rosyjskimi płatnymi agentami, pobierającymi stałą pensję z rosyjskiej ambasady. Rada Nieustająca zastępowała instytucję senatorów rezydentów, stając się organem o nowocześniejszym, rządowym charakterze. Radę Nieustającą zniósł Sejm Czteroletni. Po Konstytucji 3 Maja rolę Rady Nieustającej pełniła Straż Praw. Radę przywrócono po wojnie polsko-rosyjskiej z 1792 roku, ale w lekko zmienionym kształcie i funkcjonowała do III rozbioru Polski.

« Powrót do Leksykonu