Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej – jest to główny organ wydający decyzje w Unii Europejskiej, którego siedziba znajduje się w Brukseli.

Niektóre posiedzenia odbywają się w Luksemburgu (kwiecień, czerwiec, październik). Rada składa się z ministrów spraw zagranicznych państw lub ministrów odpowiednich, właściwych, resortów (np. budownictwa, gospodarki itd.). Podstawowymi funkcjami tego organu jest funkcja prawodawcza oraz budżetowa, ale z racji podziału kompetencji z Parlamentem Europejskim posiada również inne uprawnienia (np. może zawierać umowy międzynarodowe, wydaje akty prawnie niewiążące, bez mocy prawnej itd.).

« Powrót do Leksykonu