UE

UEUnia Europejska powstała w 1993r. na mocy traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu po II wojnie światowej.

Początkiem powojennej integracji europejskiej było powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1958 r. została stworzona Europejska Wspólnota Gospodarcza. W 1992r. zmieniono nazwę EWG na Wspólnota Europejska: miał to być wyraz pragnienia państw narodowych rozszerzenia współpracy na obszary inne niż tylko gospodarka.

Pierwotnie Unia miała być właśnie związkiem państw narodowych, umożliwiający im przepływ ludzi, towarów i usług. Intensywne przemiany doprowadziły jednak do powstania jednego superpaństwa ze stolicą w Brukseli. Dokumentem wprowadzającym te zmiany był traktat lizboński  – nazywany początkowo „konstytucją europejską”, dziś nazwa ta straciła na popularności – podpisany w grudniu 2007r., który wszedł w życie w grudniu 2009 roku. Traktat z Lizbony nadał Unii osobowość prawną i podmiotowość prawnomiędzynarodową, zlikwidował Wspólnotę Europejską.

Zobacz więcej: Unia Europejska

« Powrót do Leksykonu