Radom

Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną, historycznie w Małopolsce.

Pierwsza pisana wzmianka o Radomiu była w 1155 roku w bulli papieża Hadriana IV. W 1656 roku podczas najazdu szwedzkiego miasto uległo zniszczeniu.  Po III rozbiorze Polski Radom został włączony do zaboru austriackiego. Podczas II wojny w mieście utworzono getto, W 1976 roku miasto stało się znanym ośrodkiem opozycji antykomunistycznej.

« Powrót do Leksykonu