Radoszkowice

Radoszkowice – miasto w obwodzie mińskim w dawnym województwie mińskim na Białorusi. Do 1793 w granicach I Rzeczypospolitej. W XVIII wieku było to miasto królewskie. Podczas wojny litewsko-rosyjskiej w latach 1558-1570 Zygmunt II August postanowił w 1567 przeprowadzić demonstrację zbrojną. W 1792 roku król Polski Stanisław August Poniatowski nadał prawa miejskie. Po drugiej wojnie światowej w składzie białoruskiej SRR, następnie od 1991 roku – niepodległej Białorusi.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz