Referendum ludowe

referendum ludowe – głosowanie ludowe przeprowadzone 30 czerwca 1946, na mocy ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 27 kwietnia 1946. Miało być sprawdzianem popularności rządzących krajem komunistów oraz przygotowaniem do fałszerstwa wyborów w 1947 roku. W referendum zadawano trzy pytania: 1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? 2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? 3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? Głosowanie „3 x tak”, miało być wyrazem społecznej akceptacji dotychczasowych metod rządzenia krajem.

« Powrót do Leksykonu