Rokosz

Rokosz – termin ten oznaczał zjazd szlachecki zorganizowany w celu zbrojnym i wymierzony w króla, zazwyczaj elekta.

Początkowo był to zwykłe zebranie się szlachty w celu obradowania nad daną kwestią.

« Powrót do Leksykonu