Ruch Poparcia Palikota

Ruch Poparcia Palikota – stowarzyszenie i partia założone w 2010 roku przez skonfliktowanego z Platformą Obywatelską Janusza Palikota. Wniosek o wykluczenie Palikota z PO, pojawił się po serii jego kontrowersyjnych wypowiedzi na temat katastrofy smoleńskiej. Początkowo powstało stowarzyszenie, o zarejestrowanie którego wniosek został złożony 20 sierpnia 2010 roku. 2 października odbył się kongres ugrupowania, na którym Janusz Palikot przedstawił 15 postulatów o charakterze antyklerykalnym, urzędniczym i parlamentarnym.

Ugrupowanie nie złożyło w 2011 roku do Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 roku, co upoważniało PKW do złożenia wniosku o wykreślenie tego ugrupowania z ewidencji partii politycznych. W czerwcu 2011 roku zostało zarejestrowane nowe ugrupowanie Ruch Palikota.

« Powrót do Leksykonu