Reiff Ryszard

Ryszard Reiff (ur. 4 lipca 1923 w Warszawie, zm. 9 grudnia 2007 tamże) – polski polityk, prawnik, publicysta, przewodniczący Stowarzyszenia PAX.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1965–1969 i 1980–1985 sprawował mandat posła na Sejm PRL IV i VIII kadencji, w okresie 1980–1982 przewodniczył Kołu Poselskiemu PAX. Jako reprezentant strony solidarnościowo-opozycyjnej był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. reform politycznych. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1954), Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Orderem Sztandaru Pracy II klasy i Medalem 10-lecia Polski Ludowej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz