Jankowski Witold

Witold Jankowski (ur. 9 lipca 1919 w Ostrowie Wielkopolskim, zm. 3 marca 2000 w Warszawie) – polski prawnik, publicysta i polityk.

Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego (1946). W latach 1955–1972 redaktor naczelny „Słowa Powszechnego”. Następnie został dyrektorem Instytutu Wydawniczego PAX. W 1969 uzyskał mandat posła na Sejm z ramienia Stowarzyszenia PAX. Zasiadał w Komisji Kultury i Sztuki oraz Pracy i Spraw Socjalnych. W 1972 uzyskał reelekcje, pracował w Komisji Spraw Zagranicznych oraz Kultury i Sztuki. W 1976 zasiadł w Sejmie VII kadencji, kontynuował pracę w Komisjach z poprzedniej kadencji, będąc również członkiem Komisji Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. W 1980 ponownie uzyskał reelekcję. Był członkiem Komisji: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Kultury i Sztuki, Spraw Zagranicznych, Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Został odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy oraz Orderem Odrodzenia Polski III (1969), IV (1964) i V (1961) klasy.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz