Sejm repninowski

Sejm repninowski – sejm skonfederowany, zawiązany pod węzłem Konfederacji radomskiej, zajął się rewizją reform dokonanych przez Sejm konwokacyjny z 1764 roku. Po porwaniu przez Nikołaja Repnina przywódców Konfederacji radomskiej: biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka, biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja Załuskiego, hetmana polnego koronnego Wacława Piotra Rzewuskiego i jego syna Seweryna Rzewuskiego, sterroryzowany sejm doprowadził do równouprawnienia innowierców. Stało się to jedną z przyczyn zawiązania Konfederacji barskiej.

« Powrót do Leksykonu