Sierżant

Sierżant – w polskim wojsku zaliczany do wyższych stopni podoficerskich, następujący bezpośrednio po plutonowym, a poprzedzający stopień starszego sierżanta. Równorzędnym stopniem jest stopień bosmana w Marynarce Wojennej. W LWP należał do grupy podoficerów starszych. W Wojsku Polskim, stopień ten został wprowadzony w XVIII wieku przez Henryka Dąbrowskiego w Legionach Polskich we Włoszech. Oznaczenie kodem NATO: OR-05. Stosowany skrót: sierż.

Zobacz więcej: słownik wojskowy.

« Powrót do Leksykonu