Wysiedlenie Ukraińców z Polski do ZSRS

Wysiedlenie Ukraińców z Polski do ZSRS – była to akcja masowych przesiedleń, którą przeprowadzono na podstawie kryterium etnicznego, na polsko-ukraińskim pograniczu narodowościowym, w latach 1944-1946. Wysiedlenie objęło część ludności ukraińskiej – osoby tej narodowości, które pozostały na południowo-wschodnich terenach Polski zostały objęte Akcją Wisła.

Zobacz więcej: Wysiedlenie Ukraińców z Polski do ZSRS 1944-1946

« Powrót do Leksykonu