Prząda Sławomir

Sławomir Prząda – od 1996 roku przewodniczący redakcji „Teleexpressu”. Zanim trafił w 1986 roku do pracy w TVP był oficerem politycznym – pracował jako instruktor polityczny w jednej z jednostek wojskowych LWP. Przez ostatnie lata PRL i początek III RP pracował w „Dzienniku Telewizyjnym”. W raporcie z weryfikacji WSI figuruje jako tajny współpracownik, działający w latach 1995 – 1999 pod pseudonimem „Tekla”. Jego oficerem prowadzącym był jeden z szefów WSI, gen. Konstanty Malejczyk. Sławomir Prząda przekazywał WSI informacje na temat rynku medialnego. Po rozwiązaniu WSI, wraz z byłym szefem gen. Markiem Dukaczewskim zasiadał we władzach stowarzyszenia „SOWA” skupiającym byłych oficerów WSI.

« Powrót do Leksykonu