Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe (1922-1925)

Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe (SChN) – polska konserwatywna partia polityczna, istniejąca w latach 1922–1925.

SChN było kontynuacją działalności politycznej partii Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe. Zmiana z NChSL w SChN nastąpiła 1922 roku. 7 czerwca 1925 partia połączyła się z Chrześcijańsko-Narodowym Stronnictwem Rolniczym (z którym uprzednio ściśle współpracowała), tworząc nowe Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe.

« Powrót do Leksykonu