Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne

Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (SND) – ugrupowanie polityczne o charakterze narodowym utworzone w 1897 roku, będące legalnym przedstawicielstwem ruchu Narodowej Demokracji, na którego czele stanął Roman Dmowski. Program SND głosił świadomość odrębności narodu polskiego. W trakcie zaborów postulowało inny niż PPS styl prowadzenia polityki w stosunku do zaborców. Nie brało udziału w akcjach zbrojnych, lecz próbowało walczyć o autonomię drogą negocjacji.

« Powrót do Leksykonu