Święciany

Święciany – miasto w okręgu wileńskim w dawnym województwie wileńskim na Litwie. W 1486 roku miejscowość posiadała już prawa miejskie. W 1812 roku podczas marszu na Moskwę, miasto odwiedził Napoleon i przyjął tam defiladę wojsk. W 1919 miasto powróciło do Polski. Po zajęciu przez Armię Czerwoną miasto zostało wcielone do białoruskiej SRR. W maju 1942 roku niemieckie i litewskie formacje policyjne dokonały zbrodni na ludności polskiej, mordując około 400 Polaków.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz