Syjonizm

Syjonizm – ruch polityczny i społeczny, dążący do odtworzenia żydowskiej siedziby narodowej na terenach starożytnego Izraela. Nazwa ruchu pochodzi od wzgórza Syjon w Jerozolimie, na którym stała Świątynia Jerozolimska. Syjoniści doprowadzili do powstania państwa Izrael w 1948 roku. Współcześnie celem syjonizmu jest także utrzymanie jedności narodu żydowskiego żyjącego w rozproszeniu i jego więzi z Izraelem.

« Powrót do Leksykonu