Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowieinstytucja kulturalna z siedzibą w Rzeszowie.

Teatr założono po wyzwoleniu Rzeszowszczyzny spod okupacji hitlerowskiej jako pierwszy zawodowy, dramatyczny Teatr Narodowy Ziemi Rzeszowskiej. Mieści się on w dwóch zabytkowych budynkach: Mała Scena w dawnym domu rodziny Holzów, Duża Scena w dawnym budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W latach późniejszych teatr przemianowano na Państwowy Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, pod którą to nazwą działał do lat 90. XX wieku. W 1895 roku zostało tutaj założone Polskie Stronnictwo Ludowe.

« Powrót do Leksykonu