Rzeszów

Rzeszów – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, stolica województwa podkarpackiego. Po I rozbiorze Polski miasto znalazło się pod zaborem austriackim. W 1918 rozpoczęła w Rzeszowie działalność Polska Organizacja Wojskowa, której komendantem był Leopold Lis-Kula. W ramach COP, w latach 1937–1939 rozpoczęto budowę zakładów zbrojeniowych, Rzeszów stał się wtedy ośrodkiem przemysłu lotniczego i zbrojeniowego.

Dynamiczny rozwój przerwała II wojna światowa, w wyniku której miasto uległo częściowemu zniszczeniu. Rzeszów został zajęty przez Armię Czerwoną przy pomocy AK 2 sierpnia 1944 roku. Mimo tego żołnierze AK zostali aresztowani. Na Zamku w Rzeszowie powstało ciężkie więzienie NKWD, w którym w październiku 1944 roku przebywało ok. 400 żołnierzy AK.

W sierpniu 1980 roku w Rzeszowie rozpoczęły się strajki i powstały pierwsze niezależne od PZPR-u związki zawodowe NSZZ Solidarność.

« Powrót do Leksykonu