Teatr Nowy w Krakowie

Teatr Nowy – teatr w Krakowie.

Został założony w 2006 roku jako stowarzyszenie non-profit. Wszystkie wypracowane środki przeznacza na bieżącą działalność i cele statutowe, m.in. promocję nowej dramaturgii, promocję młodych artystów, działania edukacyjne z dziedziny sztuki, przeciwdziałanie wykluczeniom. Jest jedynym prywatnym teatrem repertuarowym w Krakowie. Jego siedziba znajduje się na krakowskim Kazimierzu, przy ul. Gazowej 21.

« Powrót do Leksykonu