Terminal LNG

Terminal LNG w Świnoujściu – zwany gazoportem. Budowany polski port przeładunkowy i regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu. Pozwoli on na odbieranie skroplonego gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Budowa terminalu LNG została uznana przez Radę Ministrów za inwestycję strategiczną dla Polski.

« Powrót do Leksykonu