Trzcianka

Trzcianka – miasto w północno-zachodniej części Polski w województwie wielkopolskim.

Prawa miejskie magdeburskie Trzciance nadał w 1731 roku król Polski August II Mocny. W 1772 roku miasto znalazło się pod zaborem pruskim, by w 1807 wejść w granice Księstwa Warszawskiego. Od 1815 ponownie stało się częścią Prus, a wraz z nimi od 1871 Niemiec. W 1919 roku Trzcianka znalazła się w granicach Rzeszy. W 1945 roku Trzciankę zajęły wojska radzieckie i po 173 latach powróciła ona w granice państwa polskiego. Siedziba sądu, prokuratury rejonowej i delegatury starostwa powiatowego.

« Powrót do Leksykonu